əyri-dolanbac

əyri-dolanbac
sif. Əyri-üyrü, dolanbaclı, düz xətt üzrə olmayan. Əyri-dolanbac dalan. – Darısqal, əyri-dolanbac küçələri . . bu qəsəbəni qədim şəhərlərə oxşadırdı. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dolanbac — 1. sif. Çox dolaşıq, əyri üyrü. Cığır dolanbac yol kimi əyri idi. M. İ.. Oğul! – deyə Güllü arvad, dolanbac yollarla yox, öz ana ürəyi ilə duyub anladığı kimi açıq açığına sözə başladı. Ə. Ə.. // Düz olmayan, əyri, dolaşıq. Dolanbac iş. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyri — sif. 1. Düz istiqamətdə olmayan, düz xətt təşkil etməyən (düz ziddi). Əyri yol. Əyri xətt. Əyri qılınc. – Cığır dolanbac yol kimi əyri idi. M. İ.. Murad dedi: – Var, bala; Əyri qazma üsulu. M. R.. // Düz durmayan, düz olmayan, bir yana əyilmiş.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolama — 1. 1. «Dolamaq»dan f. is. 2. sif. Dümdüz olmayan; birbaşa, düz xətlə getməyən, o yana bu yana burulan, əyri üyrü, dolanbac. Dolama yol. Dolama cığır. Dolama küçə. – Qaranlıq küçədən sonra yolumuz dolamadır. N. V.. Dolama yollarla enirkən bəzi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolanbaclı — sif. Dolama, əyri üyrü, dolanbac olan. Dəli və azğın dərədən dolanbaclı yollarla hücum edən bulanıq sellərin əkinləri, tikintiləri basmasına, uşaq aparmasına dözməkmi olar? M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşıq — sif. 1. Dolaşmış halda olan, pırtlaşıq, bir birinə dolaşmış, bir birinə qarışmış, bir birinin içinə keçmiş. Dolaşıq ip (sap). Dolaşıq saç. 2. Düz getməyən, əyri üyrü, dolanbac. Dolaşıq yol. Dolaşıq küçə. // məc. Çətinliklərlə, maneələrlə dolu;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”